Privacy Policy

Nicewood asiakasrekisteri
Nicewood Oy
Nahkatehtaankatu 8 B 7
33270 Tampere
Y-tunnus: 2387178-1

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@nicewood.fi

Käsittelemme seuraavia asiakkaan yhteyshenkilön sekä asiakkaan tilauksiin ja/tai toimituksiin liittyvien henkilöiden tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • Nimi
 • Esimerkiksi yritys, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Henkilön asema / titteli / toimialue
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan tunnistetiedot ly-tunnus
 • Henkilön antamat kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja
  • Esimerkiksi tieto yhteyshenkilöstä toimituksissa ja laskutuksessa, tilin käyttöoikeustiedot, asiakaspalautteet ja postituslista (esim. joulutervehdyksiä varten)
 • Asiointikieli
 • Pienyritysten omistajan luottotietojen tarkistus
 • Tietoja markkinointitoimenpiteistä
 • Tiedot tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta

Käsittelemme tietojasi Nicewood Oy:n ja yritysasiakkaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä laskuttamista, saatavien valvontaa, tuotteiden toimittamista ja palveluiden tuottamista varten. Lisäksi tietojasi käsitellään uusasiakashankinnan, myynnin, ja asiakasviestinnän yhteydessä. Tietojasi voidaan käsitellä myös ostotapahtumiin tai asiakkuuteen perustuvien kampanjoiden toteuttamiseksi. Edellä mainittujen tietojen käsittely on tarpeen Nicewood Oy:n oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä sen asiakasyrityksemme edustajan henkilötietoja, jonka työtehtäviin yhteistyö kanssamme kuuluu.

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:

 • Yhteyshenkilön tietoja säilytetään sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi. Nicewood ilmoittaa, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa tiedot käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennettyä sekä virheelliset tietosi korjatuksi.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista rekisteristämme. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei ole enää olemassa laillista perustetta.

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, Nicewood Oy ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojasi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

Voit tehdä kirjallisen pyynnön yllä mainittuun sähköpostiosoitteiseen ja mainitse otsikolla TIETOSUOJA. Tällaiseen pyyntöön vastaamme sähköpostitse. Mikäli et voi tai halua käyttää pyyntöön sähköpostia, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”TIETOSUOJA”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse.

Nicewood käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää apunaan palveluntuottajia. Nicewood pyrki käyttämään hyviä ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niitä ovat mm.:

 • Maksupalveluiden tuottajat
 • Logistiikkapalveluiden tuottajat
 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
 • Taloushallintopalveluiden tuottaja
 • Markkinointipalveluiden tuottajat

Henkilötietojasi käsitellään toistaiseksi vain EU:n alueella. Britannian erotessa EU:sta henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle eli Britanniaan, tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä.

Muutamilla viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi, tulli, rajavartiosto ja veroviranomaiset.

Jotta voisimme tarjota edustamallesi yritykselle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

Emme profiloi henkilötasolla emmekä tee automaattista päätöksentekoa henkilötietoihin liittyen.

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarkoituksia, informoimme siitä ja tiedon käsittelyperusteesta.

Vastaanotamme tietoja yrityksiltä tai yritystä edustavilta henkilöiltä. Päivitämme yritykseen liittyviä tietoja esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimen. Hyödynnämme julkisia tietolähteitä.

Last Update: March 23rd, 2023